Funds and Pension

Find out about our pension fund providers.
 

Unie-struktuur

Die Unie het 'n Uitvoerende Raad bestaande uit die nasionale president wat deur die lede van die Unie verkies word, asook vier vise-presidente, waarvan twee verkies word deur die lede in die kusstreke en twee verkies deur die lede in die binnelandse streke.

Elke streek kies 'n streekskomitee en die twee persone wat die meeste stemme in die betrokke streek ontvang, sal dan die streek op die Raad van Bestuur verteenwoordig, wat die hoogste besluitnemingsowerheid in die Unie is.

Dit het tot gevolg dat almal in die Unie iemand het wat hulle verteenwoordig by die besluitnemingsliggaam - die Raad van Bestuur.

Webwerwe vir fondse en aftreeplanne

Dit is die webwerwe van maatskappye waarmee ons saamgewerk het om finansiële dienste en aftreefondse aan ons lede te bied.

SATU is tans die meerderheidsaandeelhouer van 'n administrasiemaatskappy, Transparent Financial Services.

Ons by Transparent Financial Services is ideaal gesproke om u spesialis-fondsadministrateur te wees. Ons is trots op ons mense, prosesse en toewyding, en streef daarna om die beste diens moontlik aan ons kliënte te lewer.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Ons belangrikste onderneming is die verskaffing van fondsadministrasiedienste aan aftreefondse en ander voordelfondse, wat fondstrustees in staat stel om op hul verantwoordelikhede te fokus en lede op hoogte te hou deur deurlopende, akkurate en betekenisvolle verslagdoening.

Die Unie het tans twee aftreefondsopsies beskikbaar, naamlik die SATU Nasionale Voorsorgfonds en die Pensioenfonds vir die Drukbedryf vir SATU-lede.

TFS.PNG
RFPI home page screenshot

SNPF | Afhanklikes en genomineerdes

SATU | Nasionale Voorsorgfonds

PIPF | Afhanklikes en genomineerdes