Dienste

Die Suid-Afrikaanse typografiese unie is geregistreer by die Departement van Arbeid as 'n vakbond in ooreenstemming met die LRA 66 van 1995, soos gewysig in 2002. SATU is die oudste vakbond in die druk-, media-, skryfbehoefte- en verpakkingsindustrieë - wat stabiliteit bied en 'n bewese bewys goeie rekord.

 

Wat ons aanbied

Dit sal regverdig wees

U sal iemand hê wat na u belange by die werkplek omsien, en verseker dat u werkgewer u regverdig behandel.

Voordele

Ons bied 'n verskeidenheid voordele aan ons lede.

Verteenwoordiging

Die Unie het streekkantore met hoogs opgeleide amptenare en personeel wat lede help met al hul arbeidsverwante kwessies. Ons verteenwoordig lede in die volgende:

 • Dissiplinêre verhore

 • Grieweprosedures

 • Afleggings / afdankings

 • Onbillike arbeidspraktyke

 • Onregverdige afdankings

 • Mediese en gestremdheidsake

Namens ons lede skakel ons die werkgewer by:

 • Loononderhandelinge

 • Voordele

 • Kwessies van wedersydse belang

Basiese diensvoorwaardes

Ons sien om na u belangstellings in die werkplek:

 • Werksure

 • Oortyd

 • Verlaat

 • Kort tyd

 • Veilige werksomstandighede

 • Beskerming teen verkenning

 • Enige veranderinge aan u diensvoorwaardes

Sterftetrustfonds

Al die SATU-lede word gedek deur die Mortality Trust Fund in geval van dood om hul begrafniskoste te help.

 • Lid

 • Eggenoot

 • Kinders van 14 jaar en ouer

 • Kinders van 6 tot 13 jaar

 • Kinders jonger as 6 jaar (insluitend doodgebore)

R 22 000,00

R 22 000,00

R 22 000,00

R 11 000,00

R 5 500,00

NB: Daar is geen wagtydperk vir hierdie voordeel nie. Lede word gedek na ontvangs van die eerste bydrae. As die lid oorlede is, sal die gade 'n betaalde polis ontvang. Voorwaardes en voorwaardes geld.

Kraamvoordele

Afgesien van die UIF, is die volgende hulp beskikbaar vir alle vrouelede; R250,00 per week vir tot 18 weke, mits die lid vir 'n tydperk van 52 weke (1 jaar) lid is.

This benefit is aligned to the amended act which provides for 10 days unpaid paternity/paternal benefit. The benefit will pay an amount of R50 per day to a maximum of 10 days.  This is provided that the member has been a member for at least 52 weeks. The benefit is limited to only male members of the fund and is subject to proof of paternity being submitted. 

Trauma and abuse support

This benefit has been established to assist members and their spouses/partners who are victims of domestic abuse. To prevent misuse of the benefit, this is a once-off benefit for the duration of the member’s lifetime. The benefit is triggered and limited to when the victim makes use of a registered safe house, and a SAPS case has been opened. 
 

R50 per day will be payable for a period no more than 30 days while the victim makes use of the shelter or safe house.

Voordeel sonder werk

Afgesien van lede wat die WVF teken, is die volgende hulp beskikbaar:

 • Alle lede R250,00 per week

 • 1 week betaling vir elke 6 weke bydraes wat ontvang word tot 'n maksimum van 26 weke

Members who lose employment due to his/her misconduct or who have voluntarily left their employment without just cause, shall not be entitled to claim unemployment benefits.

Reduced hours

To provide additional financial assistance to members of the fund that have been placed on reduced working hours the following is applicable under the reduced hours benefit: 

 • An eligible member upon receipt of all required documentation from their employer may claim for reduced working hours. 

 • R150 Per week payable to eligible member for a maximum of thirteen weeks. 

TB-toelae, rehabilitasie- en drankmisbruik

Hierdie voordeel is beskikbaar vir alle SATU-lede wat opgeneem word vir die behandeling van bogenoemde mediese toestande. Mediese stawende dokumente sal benodig word. 'N Toelaag van R378,00 per week word betaal terwyl die lid steeds toegelaat word. Aansoekvorms is by die takke beskikbaar.

Beurse

Beurse is beskikbaar vir lede van kinders - mits hulle met 'n minimum van 65% slaag - om aan die tersiêre instelling van hul keuse te gaan studeer.

 • Aansoekvorms verkrygbaar by takke UBS / 4

 • Die bedrag van die beurse word van tyd tot tyd deur die Uitvoerende Raad bepaal.

Pensioenfonds (PIPF) / Voorsorgfonds

Aan watter fonds u ook al wil kies, die bydrae-minimum is dieselfde. 'N Totaal van 9% van 'n lid se basiese loon bestaan uit 4% van die werknemer se basiese loon per lid en 5% van die werknemer se basiese loon. Let daarop dat die persentasie bydraes tot die aftreefondse deur onderhandeling verhoog kan word. Normale aftree-ouderdom is 65.

Indien 'n lid uit SATU bedank en in diens van die firma bly, sal hul bydraes tot
die fondse word in trust gehou en sal tot die aftree-ouderdom rente verdien. Moet die
lid bedank en die drukkersbedryf verlaat, kan hulle hul belang in die Fonds verlaat of hul bydraes, wat onderhewig is aan belasting, onttrek.

Pension backed home loans

If you are a member of either the SATU National Provident Fund or the Printing Industry Pension Fund you now have access to housing finance that enables you to buy a home, upgrade or make
repairs to your current home.


Loan may be used for: Buying or improving an existing home, building a new home, paying attorney, transferring and registration, fees for buying an existing home.


The amount you will be able to borrow depends on how much savings you have available in your fund (also known as your withdrawal benefit) as well as how much you can afford to repay every month. In addition, there are specific credit criteria, including the Fund’s rules, which determine how much money can be borrowed.

VAS-01.png

Value added services

As a SATU member, you have access to various value-added services. These include:

 • Holiday Benefit discount for stays at UNTU Palms resort on the South Coast at discounted rates.

 • Pension Backed Housing loans (for members of the pension or provident fund, subject to approval)

 • Lumkani short term insurance for your household

 • Sizwe Medical Fund (T’s and C’s apply)

Sluit vandag aan

Met 120 jaar ondervinding in die bedryf. Ons weet hoe om na u om te sien.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Laai hierdie vorm af en voltooi dit,

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Word vandag lid van ons groot unie.